Ploter HP DesignJet T730 (914mm)

  • format: 36″ / 914mm
  • Gigabit Ethernet; Wi-Fi; Hi-Speed USB 2.0
  • standardowa pojemność pamięci: 1 GB

Jest to ide­alne roz­wią­za­nie do sto­so­wa­nia w pracowniach projektowych lub na placu budowy, ponie­waż ta solidna, kom­pak­towa dru­karka zapew­nia wydruki w for­ma­cie A1 w ciągu 25 sekund i pomaga utrzy­mać wydaj­ność pracy dzięki naprawdę dużym wkła­dom atra­men­to­wym HP ogra­ni­cza­ją­cym czę­sto­tli­wość ich wymiany. (tusze nawet do 300ml)

Wytrzy­mała, kom­pak­towa i pro­fe­sjo­nalna – ta dru­karka pasuje do Two­jej firmy, jej kompaktowy rozmiar sprawia, że zajmuje wyjątkowo mało miejsca.

Umoż­li­wia uzy­ska­nie wydru­ków 3 razy szyb­ciej niż poprzed­nie modele HP – uzy­skaj druk w for­ma­cie A1 w ciągu 25 sekund.

Do wyboru są wkłady atra­men­towe HP o pojem­no­ści od 40 do 300 ml odpo­wied­nie do Two­jego nakładu wydruku, duże wkłady mogą pomóc ogra­ni­czyć czę­ste wymiany.

Możesz zaosz­czę­dzić czas i zmniej­szyć ilość odpa­dów. Intu­icyjny, doty­kowy panel przedni działa jak smart­fon. Dru­kuj w poło­wie skali – i zmniejsz ilość odpa­dów o 50% – za pomocą auto­ma­tycz­nego podaj­nika arku­szy­/tacy.

Łatwe nawią­zy­wa­nie łącz­no­ści bez­prze­wo­do­wej [1] ozna­cza, że urzą­dze­nie można umie­ścić nie­mal wszę­dzie.

Zmniejsz o 50% ilość odpa­dów – druk w poło­wie skali z auto­ma­tycz­nym podaj­ni­kiem na arku­sze­/tacą; zmniejsz ilość dodat­ko­wej pracy, zre­du­kuj odpady z sze­ro­kich rolek. [2]

Panel przedni działa jak smart­fon – pozwala łatwo korzy­stać z intu­icyj­nego inter­fejsu użyt­kow­nika na ekra­nie doty­ko­wym.

Sieć LAN nie jest potrzebna – możesz prze­no­sić tę dru­karkę w dowol­nym cza­sie i w dowolne miej­sce, w któ­rym będzie miała dostęp do sygnału Wi-Fi. [1]

Dru­ko­wa­nie mobilne HP Mobile Prin­ting w prost­szy niż wcze­śniej spo­sób pozwala podłą­czyć się do dru­karki HP Desi­gnJet. [1] Dru­kuj z urzą­dzeń prze­no­śnych za pośred­nic­twem zale­d­wie kilku klik­nięć. Korzy­staj z apli­ka­cji HP AiO Prin­ter Remote, aby uzy­skać dostęp do dodat­ko­wych funk­cji dru­ko­wa­nia pod­czas pracy nad innymi zada­niami. [3]

Dru­kuj z poziomu urzą­dzeń prze­no­śnych za pośred­nic­twem kilku klik­nięć dzięki funk­cji HP Mobile-Prin­ting [1] – szybko radź sobie z popraw­kami.

Gdy jesteś w trak­cie pracy nad innymi zada­niami, podłącz doku­ment do wia­do­mo­ści e-mail i wyślij go bez­po­śred­nio do dru­karki za pośred­nic­twem ePrint. [1]

Korzy­staj z apli­ka­cji HP AiO Prin­ter Remote [3], aby uzy­skać dostęp do dodat­ko­wych funk­cji pod­czas dru­ko­wa­nia za pośred­nic­twem urzą­dze­nia mobil­nego.

Dru­karka two­rzy wła­sną sieć Wi-Fi umoż­li­wia­jącą pro­ste nawią­zy­wa­nie połą­czeń z Wi-Fi Direct.

 

Pobierz folder w pdf

 

 

Specyfikacja

Ogólne
Typ drukarki 36″ drukarka wielkoformatowa – strumieniowa – kolorowy
Lokalizacja Angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański / Europa
Drukarka
Technologia Inkjet HP Thermal Inkjet
Paleta kolorów atramentu 4 kolory atramentu – cyjan, magenta, żółty, czarny pigment
Konfiguracja dyszy 1376 dysz
Min. rozmiar kropli atramentu 12.6 pl (black), 6 pl (color)
Konfiguracja pojemnika z atramentem 4 pojemniki (po jednym:cyjan, magenta, żółty, czarny)
Prędkość drukowania Do 1.36 str/ min – draft – ANSI D (559 x 864 mm)
Wbudowane urządzenia Gilotynka
Technologia przyłączania Bezprzewodowa
Interfejs Gigabit LAN, Wi-Fi, USB 2.0 host
Mozliwe AirPrint Tak
Maksymalna rozdzielczość (wydruki czarno-białe) 2400 x 1200 dpi
Rozdzielczość maks (kolor) 2400 x 1200 dpi
Standardowe języki drukarki PCL 3, HP RTL, CALS G4, HP GL/ 2, TIFF, PDF 1.7, URF
Cechy drukarki HP ePrint, drukowanie z urządzenia mobilnego
RAM
Zainstalowana pamięć RAM (maks.) 1 GB
Obsługa nośników
Typy nośników Papier zwykły, papier powlekany, papier powlekany wysokogramaturowy, papier fotograficzny, papier fotograficzny półbłyszczący, kalka kreślarska, papier fotograficzny o wysokim połysku, folia matowa, papier fotograficzny błyszczący, papier welinowy, papier fotograficzny matowy, folia poliestrowa, papier bezdrzewny bond, winyl samoprzylepny, satynowy papier fotograficzny, film, papier do podświetlanych ekspozycji, translucent bond paper, papier samoprzylepny
Max rozmiar nośnika Rolka (91.4 cm x 45.7 m)
Minimalny format nośnika (standardowo) 210 mm x 279 mm (format Letter A)
Maksymalny rozmiar nośnika (standardowo) 914 mm x 45, 7 m
Rozmiary nośników ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), A2 (420 x 594 mm), A1 (594 x 841 mm), A0 (841 x 1189 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), ANSI C (432 x 559 mm), ANSI E (864 x 1118 mm), ANSI D (559 x 864 mm), Rolka (91.4 cm x 45.7 m), 210 x 279 mm, 210 x 914 mm, 914 x 1879 mm
Całkowita pojemność nośników 1 rolka
Podajniki nośników 1 x ręczny – 1 rolka – Rolka (91.4 cm x 45.7 m)
Praca w sieci
Protokoły zabezpieczeń i charakterystyka Wi-Fi Direct
Rozszerzenie / połączenie
Połączenia 1 x Gigabit LAN – RJ-45
1 x USB host – 4-pin USB typ A
Różne
Akcesoria w zestawie Pojemnik na nośniki, podstawka, wałki
Dołączone materiały eksploatacyjne 1 x pojemnik z atramentem ( cyjan )
1 x pojemnik z atramentem ( magenta )
1 x pojemnik z atramentem ( żółty )
1 x pojemnik z atramentem ( czarny )
Zgodność z normami CSA, VCCI, GOST, CCC, PSB, FCC, IRAM, RoHS, EN 60950-1, KCC, WEEE, ICES, REACH, FSC, LVD, EuP, EMC Class B, PEFC, IPv6 Ready, China RoHS, ACMA
Zasilanie
Zasilacz Zasilacz – wewnętrzna
Wymagane napięcie AC 120/ 230 V
Wymagana częstotliwość 50/ 60 Hz
Zużycie energii w trybie aktywności 35 wat
Zużycie energii w stanie uśpienia 3.5 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe
Dołączone oprogramowanie Sterowniki i programy użytkowe
Wymagany system operacyjny Apple MacOS, Microsoft Windows, Windows 8
Standardy ochrony środowiska
ENERGY STAR Tak
Parametry środowiska
Minimalna temperatura pracy 5 °C
Maksymalna temperatura pracy 40 °C
Dopuszczalna wilgotność 20 – 80%
Emisja dźwięku (w czasie pracy) 48 dBA
Wymiary i waga
Szerokość 140.3 cm
Głębokość 58.3 cm
Wysokość 115.5 cm
Waga 48 kg
Wielkość i waga (ładunek)
Szerokość (transport) 157.8 cm
Głębokość (transport) 57.5 cm
Wysokość (transport) 64.6 cm
Waga (transport) 70 kg