Ploter i skaner HP DesignJet T2530 MFP to nowa propozycja tego producenta. Ploter o szerokości A0 (36″) ma możliwość pracy z dwoma rolkami papieru, wyposażony został w złącza USB oraz Ethernet do podłączenia urządzenia w sieć komputerową. Ploter może pracować również jako urządzenie WiFi dzięki wbudowanemu routerowi. Dzięki temu można drukować bezpośrednio np. z laptopa, tabletu czy smartfona.

Urządzenie występuje w dwóch wersjach:

T2530 MFP – L2Y25A – bez PostScript’u

T2530 MFP – L2Y26A – z PostScript’em

Ploter HP DesignJet T2530 MFP (914mm)

  • format: 36″ / 914mm
  • Gigabit Ethernet;
  • standardowa pojemność pamięci: 96 GB
  • dysk twardy 500 GB
  • dwie rolki
  • stacker – układająca taca odbiorcza (pojemność 50 wydruków A1)
  • skaner wielkoformatowy
  • następca modelu HP DesignJet T2500 MFP

Kluczowe zalety:

Zapre­zen­tuj jak naj­le­piej swoje pro­jekty z pro­fe­sjo­nalną jako­ścią wydru­ków dostęp­nych dzięki sze­ścio kolo­ro­wemu roz­wią­za­niu HP, zawie­ra­ją­cego mię­dzy innymi tusz szary oraz czarny foto­gra­ficzny. Pro­du­kuj plany, rysunki i mapy z dosko­nałą jako­ścią linii do 2400 dpi (opty­ma­li­za­cja Adobe PostScript)

– sześć ory­gi­nalnych tuszy HP, które umoż­li­wiają wyko­rzy­sta­nie sze­ro­kiego gamutu kolo­rów ide­al­nego dla kolo­ro­wych gra­fik
– szary oraz czarny foto­gra­ficzny ory­gi­nalny tusz HP pomaga osią­gnąć pre­cy­zję linii, ciemne czer­nie i praw­dziwe neu­tralne sza­ro­ści

Wzmoc­nij wydaj­ność zespo­łów dzięki dwóm rol­kom, które poma­gają zaosz­czę­dzić czas. Zin­te­gro­wana taca wyj­ściowa na 50stron, zapew­nia pła­skie i posor­to­wane wydruki. Szyb­kie prze­twa­rza­nie zło­żo­nych pli­ków. Przej­mij kon­trolę nad swo­imi zada­niami druku i pra­cuj jesz­cze efek­tyw­niej.

– panuj nad wydru­kami – zin­te­gro­wana taca odbior­cza „stac­ker” dostar­cza pła­skie i posor­to­wane wydruki
– dwie rolki poma­gają zaosz­czę­dzić czas – łatwe łado­wa­nie papieru od przodu urzą­dze­nia, auto­ma­tyczne wyrów­na­nie, dwa roz­miary lub typy mediów, inte­li­gentne prze­łą­cza­nie rolek.
– dru­kuj szybko i popraw­nie – poje­dyn­czy wydruk A1 w 21se­kund (120 A1 w godzinę), dysk twardy 500 GB, wysoka moc prze­twa­rza­nia pli­ków
– popraw efek­tyw­ność grupy robo­czej uży­wa­jąc zin­te­gro­wa­nego narzę­dzia do zarzą­dza­nia kolejką druku, prze­cho­wy­wa­niem wydru­ko­wa­nych prac oraz śledź ich koszt

Pobierz folder w pdf

 

Specyfikacja

Ogólne
Rodzaj urządzenia 36″ drukarka / kopiarka / skaner
Technologia druku Strumieniowa – kolorowy
Możliwość połączenia z komputerem PC Tak
Podłączenie do komputera PC Gigabit LAN, USB 2.0 host
Mozliwe AirPrint Tak
Cechy urządzenia biurowego Drukowanie z pamięci flash USB, HP ePrint, automatyczny nożyk, skanuj do FTP, drukuj z e-mail
Lokalizacja Angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański / Europa
Pamięć
Napęd dysku twardego 500 GB
Kopiowanie
Maksymalna rozdzielczość kopiowania Do 600 dpi (mono) / do 600 dpi (kolor)
Maks. powiększenie dokumentu 400%
Maks. zmniejszenie dokumentu 25%
Maks. kopii 99
Drukowanie
Technologia Inkjet HP Thermal Inkjet
Konfiguracja dyszy 9632 dysze
Maksymalna rozdzielczość drukowania Do 2400 x 1200 dpi (mono) / do 2400 x 1200 dpi (kolor)
Maksymalna prędkość drukowania Do 0.35 stron/ min (mono) / do 0.35 stron/ min (kolor)
Konfiguracja pojemnika z atramentem 6 kartridży (po jednym:cyan, fuksja, żółty, szary, czarny foto, czarny matowy)
Paleta kolorów atramentu Cyan, fuksja, żółty, czarny foto, czarny matowy pigment, szary
Kolor 6 kolorów atramentu
Min. rozmiar kropli atramentu 6 pl
Sposób zarządzania kolorami PANTONE Digital Color
Skanowanie
Element skanujący CIS
Rodzielczość optyczna 600 x 600 dpi
Obsługa dokumentów i nośników
Min. format oryginału 210 x 297 mm
Maks. format oryginału 914 x 8000 mm, 610 x 15000 mm
Min rozmiar nośnika 210 x 279 mm
Max rozmiar nośnika Inne
Rodzaj obsługiwanych nośników Papier fotograficzny, papier powlekany, heavy-weight matte paper, papier bond, filmy, papier welinowy, heavy-weight paper, papier fotograficzny błyszczący, papier fotograficzny satynowy, papier fotograficzny półbłyszczący, high-gloss photo paper
Rozmiary obsługiwanych nośników ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), A2 (420 x 594 mm), A1 (594 x 841 mm), A0 (841 x 1189 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), ANSI C (432 x 559 mm), ANSI E (864 x 1118 mm), ANSI D (559 x 864 mm), Rolka (91.4 cm x 91.4 m), 914 x 1219 mm, 210 x 279 mm
Pojemność nośników standardowych 2 rolki
Obsługa dokumentów i nośników – szczegóły Taca wejściowa – 2 rolki – 914 x 1219 mm
Zasobnik odbiorczy – 50 arkusze – A1 (594 x 841 mm)
Prędkość Drukowanie:21 sek ( A1 )
Drukowanie:21 sek ( D )
Skanowanie:do 63.5 mm/ sek – kolor
Skanowanie:do 190.5 mm/ sek – czarno-biały
Wyposażenie finiszera
Zasobnik odbiorczy Dołączony
Połączenia
Interfejsy 1 x Gigabit LAN – RJ-45
1 x USB 2.0 host – 4-pin USB typ A
Protokoły bezpieczeństwa i własności IPsec, 802.1x
Obsługiwane systemy operacyjne Apple Mac OS, Windows 10
Dołączone oprogramowanie Sterowniki i programy użytkowe
Zasilanie
Wymagane napięcie AC 120/ 230 V ( 50/ 60Hz )
Zużycie energii podczas pracy 120 wat
Zużycie energii w spoczynku 2 wat
Różne
Akcesoria w zestawie Pulpit, spindles
Dołączone materiały eksploatacyjne Printhead
1 x kaseta ( kolor ) – HP 727
Zgodność ze standardami CSA, VCCI, GOST, CCC, EMC, PSB, FCC, IRAM, RoHS, EN 60950-1, KCC, WEEE, ICES, REACH, LVD, IPv6 Ready
Standardy ochrony środowiska
ENERGY STAR Qualified Tak
Wymiary i waga
Szerokość 133.9 cm
Głębokość 91.6 cm
Wysokość 111 cm
Waga 112 kg
Wielkość i waga (ładunek)
Szerokość transportowa 150 cm
Głębokość transportowa 78.1 cm
Wysokość transportowa 81.5 cm
Waga transportowa 145 kg
Parametry środowiska
Emisja dźwięku 39 dBA (stan jałowy) / 47 dBA (podczas pracy)
Minimalna temperatura pracy 5 °C
Maksymalna temperatura pracy 40 °C
Dopuszczalna wilgotność 20 – 80%